Biorezonančné testovanie na nových prístrojoch

WebWellness

Life expert - 3 môže byť použitý na testovanie nedostatku vitamínov

Nové technológie pre telemedicínu

Device Life Expert 3 je najnovší model na trhu biorezonančnej diagnostiky.

Rýchlosť — objektivita — dostatočný počet premenných.

Vďaka nim je prístroj life expert 3 populárny medzi zdravotníckymi úradmi a súkromnými klinikami.

Zdravotná starostlivosť je zodpovednosťou každého.

Life expert 3 je spoľahlivý produkt na monetizáciu trhu zdravého životného štýlu

life expert 3, life expert prístroj, life expert diagnostika

ART — biorezonančné počítačové testovanie tela — je metóda založená na registrácii a čítaní patologických zmien vlnových charakteristík.

Ako metóda modernej diagnostiky rôznych chorôb je široko používaná.

KONCEPCIA WEBWELLNESS

Wellness — Wellness je slovo, ktoré sa v poslednej dobe dostalo do slovníkov mnohých jazykov a používa sa najmä na označenie stavu fyzickej a duševnej pohody.

So zavedením patogénnych faktorov alebo objavením sa choroby v tele vznikajú nové zdroje elektromagnetických kmitov, takzvané patologické alebo disharmonické, ktoré narúšajú jeho fyziologickú rovnováhu.

Úlohou biorezonančnej terapie je preto „očistiť“ telo od škodlivých vibrácií a dodatočne „nakŕmiť“ jeho fyziologické frekvencie.

Rezonančné frekvencie, ktoré sú charakteristické pre normálny evolučný vývoj organizmu, ale pri chorobe sú vytláčané patologickými faktormi, sú pre organizmus prioritou, a preto sa rýchlo asimilujú a obnovujú jeho normálne fungovanie.

Modulácia týchto signálov špecifická pre telo umožňuje, aby informácie prijímali len tie orgány a tkanivá, pre ktoré sú tieto vibrácie rezonančné.

Softvér, ktorý si môžete stiahnuť z našej webovej stránky.

Terapeutické programy;
Antiparazitné programy;
Hotové komplexy — hotové komplexy zostavené výrobcom;
Veterinárne programy;
Programy pre lekárov;
Platené programy — programy zostavené výrobcom a ktorých produktivita je potvrdená výsledkami;
Zakúpené programy – patria sem programy, ktoré boli zakúpené v sekcii platených programov;
Užívateľské komplexy;
Osobné

Kompilácia autokomplexu prebieha podľa algoritmu:

KROK 1
Na základe výsledkov expresného testu systém analyzuje tie stĺpce, ktoré sú mimo normálneho rozsahu.

KROK 2
Údaje sú rozdelené do dvoch skupín.
Skupina 1 — červená a modrá (najväčšia vzdialenosť od normy)
Skupina 2 — zvyšok je mimo normy

KROK 3
Systém skontroluje, či existujú predchádzajúce relácie.
Ak nie, prejdite na krok 4. Ak áno, potom sa táto skupina ukazovateľov porovná so skupinami z predchádzajúcich sedení.
Ak sa číslo v prvej skupine znížilo, systém pripraví frekvenčný program, ktorý blikal podľa výsledku posledného testu.
Ak číslo v prvej skupine zostane rovnaké alebo sa zhorší, systém vezme do úvahy druhú skupinu a prejde na krok 4.

KROK 4
Podľa vybranej skupiny systém vstúpi do databázy, kde dostane zoznam chorôb, ktoré môžu spôsobiť takýto stav orgánov a systémov.

5. KROK
Podľa zoznamu chorôb systém dostáva zoznam patogénov z databázy č.2.

KROK 6
Podľa zoznamu budičov systém odošle požiadavku na frekvenčnú databázu a prijme sadu frekvencií pre každý budič a tiež prijme harmonizačné frekvencie určených orgánov a systémov.

KROK 7
Serverový program vylúči opakujúce sa frekvencie z prijatého zoznamu, zoradí ich v určitom poradí:
1. Helminty 2. Prvoky. 3. Huby 4. Baktérie. 5. Vírusy. 6 Harmonizačné programy pre tie orgány, ktoré neboli zahrnuté do vybranej skupiny v kroku 2, 3.

KROK 8
Posiela server vygenerovaný frekvenčný komplex do programu WebWellness? ktorý zapíše komplex do zariadenia.

Najlepší efekt autokomplexov sa prejavil pri testovaní a zostavovaní komplexu ráno pred raňajkami a večer dve hodiny pred spaním.

 • Na analýzu vykonaných rýchlych testov boli vytvorené správy v rôznych interpretáciách.

  Všeobecný stav systémov
  Diagram
  Dynamika
  Projekcia
  Chrbtica
  Rozsah
  Nevyvážený systém
  Napájací systém
  Auragram
  Pravdepodobnostné záťaže
  Navrhované zmeny
  biologický vek
  vitamíny
  Mikro makro prvky
  Pravdepodobne toxické záťaže
  Výber liekov
  Výber produktu
  Aminokyseliny
  Psychosomatika
  Zmenená reaktivita
  Zodiac Diéta
  fitness výživa
  Index telesnej hmotnosti (BMI)
  Citlivosť na BRT
  Vodná bilancia
  Dátum nasledujúceho testu
  Komplex symptómov

počítačová diagnostika tela

biorezonančný diagnostický prístroj odborník na život 3

Проиграть видео

web Clinic

Technológie WEBWELLNESS sú zariadenia LIFE EXPERT a LIFE BALANCE

biorezonančný prístroj Life balance dokáže ovplyvniť príčinu ochorenia, a nielen jeho príznaky.

V dôsledku používania zariadenia sa normalizuje práca vnútorných orgánov, obnovuje sa normálna energia človeka, čo vedie k zotaveniu. Použitie zariadení novej generácie, ktoré majú biorezonančnú funkciu, je bezpečný postup.

Táto metóda nemá žiadne vedľajšie účinky a kontraindikácie.

globalizácia, migrácia, stiesnenosť života si vyžadujú pozornosť voči vonkajším hrozbám.

Ponúkame rad smart gadgetov pre ľudské zdravie a ekológiu obytného priestoru.

Čo dostane partner? technológie podnikových procesov

Môžete sa stať partnerom pre technológie obchodných procesov a otvoriť si firemný showroom. Alebo rozbehnite online biznis v oblastiach, ktoré spoločnosť aktívne propaguje prostredníctvom blogerov.

Účasť v programe za 30% províziu, nadobúda štatút franšízanta alebo majiteľa webovej kliniky LIFE EXPERT 3

Marketing spoločnosti

Technológia obchodných procesov

k dispozícii po registrácii partnera

Naučiť sa viac

WEBWELLNESS

registrácia